Cây thông Noel 3 lá, phủ tuyết, gắn quả thông (1m8)

1.800.000

Cây thông Noel 3 lá, phủ tuyết, gắn quả thông

Kích thước: 180cm – 210cm – 240cm