Cây thông Noel bọc vải (1m5)

1.500.000

Cây thông Noel bọc vải

PE mix PVC

Kích thước: 1m5