Bàn ăn mặt đá thông minh điều chỉnh độ dài cao cấp

19.000.000 12.600.000