Decor sắt gắn tường trang trí hình lá sen màu xanh trắng

2.700.000 1.900.000