Ghế ăn DANTE phong cách Bắc Âu

4.500.000 2.200.000