Cây thông noel loại 1 lá có gắn táo đỏ, quả thông (1m5)

450.000

Cây thông Noel trang trí 1 loại lá có gắn táo đỏ, quả thông khô

Kích thước: 1m5, 1m8, 2m4